Lü UNO voor de Wilgetoren in Hilversum

In opdracht van Alberdingk Thijm Scholen mochten wij een Lü UNO installeren in het speellokaal van de Wilgetoren te Hilversum.

De wereld is groter dan de klas en wijsheid haal je niet enkel uit een boek. Leerlingen inspireren en hun talenten ontwikkelen is waar men iedere dag mee bezig is bij de Wilgetoren. In die visie en missie kan Lü – Interactive Playground natuurlijk niet ontbreken.

De directeur van de Wilgetoren was in zijn zoektocht naar innovatieve middelen die bijdragen in de educatie, maar ook in de behoeften van zijn leerlingen Lü Interactive Playground tegengekomen op social media.

Na een aantal gesprekken met directeur en bestuur van de scholengroep hebben wij opdracht gekregen en het project naar tevredenheid op mogen leveren.